Lys starkare hos PMC.

Vår styrka är våra kunniga medarbetare

Jobba hos oss, vi spår en lysande framtid för dig

Vill du arbeta i en miljö med härliga medarbetare, högt tempo och stor mått av entreprenad-anda? På PMC är vi teknikproffs som gör jobbet ordentligt ” Vi tror på den mänskliga kraften bakom varje innovation och utveckling. Vår bästa innovation är människan."

Gör din talangresa hos PMC. Vi erbjuder dig menigsfulla, utvecklande och utmanande arbetsuppgifter i vilka du kan utvecklas under hela ditt yrkesverksamma liv.

Våra olika roller i PMC:
 • Montör
 • Ledande Montör
 • Serviceelektriker
 • Servicetekniker
 • Teknisk Projektledare
 • Projektledare
 • Kalkyladministratör
 • Kalkylator
 • Ekonomiassistent/lönespecialist
 • Business Controller
 • Driftingengör Automation
 • Automationsinstekniker
 • Inköpare
 • Strategisk Inköpare
 • Säljare
 • Serviceledare
 • Servicechef
 • Säkerhetstekniker
 • EL-Konstruktör
 • Handläggare Elkonsult
 • Kalkylchef
 • Avdelningschef Service
 • Entreprenadchef
 • Filialchef
 • Regionchef
 • Avdelningschef Konstruktion
 • Marknadschef
 • HR-Chef
 • CFO
 • VD

Vi leder genom våra värderingar

Passion

Vi känner engagemang kring vår utveckling och tillåts utvecklas i våra roller och för framtiden. Tillsammans skapar vi en miljö som bidrar till självbestämmande, motivation och passion

Trygghet

Vi kompromissar aldrig med säkerheten för våra anställda. Tryggheten ska vara ett grundfundament för stabilitet och lugn, men också för att göda tillit och ansvar och i längden initiativförmåga och kreativitet. Stödjande och tillåtande klimat ökar både antalet idéer och kvalitén.

Kreativitet

Vi uppmuntrar en tillåtande arbetsmiljö som ger utrymme för kreativitet och öppenhet. En kreativ miljö bygger på en grund där man tydligt formulerar syftet med verksamheten, där det finns trygghet i organisationen, där man har metoder att ta hand om idéer och där alla strävar mot syftet i allt de gör.

Kompetens

Vi vet att det är personen på plats som ser vilka förbättringar och utvecklingar som kan göras. Det gör att vår personal är vår största tillgång. Vi lägger stort engagemang på utvecklingen av våra medarbetare.

Förmånliga anställningsvillkor

 • Kompetensutveckling och personlig utveckling
 • Friskvårdsbidrag
 • Rekryteringsincitament
 • Individuella och marknadsanpassade löner
 • Hälsoundersökningar
Lediga jobb
Image
Kontakt

Anna-Karin Axelsson

HR Chef, PMC

021-470 38 00
073-773 29 75
E-post