Om PMC

Vi tror på den mänskliga kraften bakom varje innovation och utveckling. Tillsammans med dig får vi hela Mälardalen att lysa starkare.

PMC startades 1998 av Peter Akterhag och har sedan dess vuxit sig större både i antal medarbetare och i omsättning. 2018 rekryterades en extern VD, Stefan Holmstrand.

Idag har vi 124 anställda som med passion och kompetens levererar tjänster inom el, tele/data, säkerhet, brand, fiber och provisorisk el.

Vi har kontor i Västerås, Stockholm, Örebro och Norrtälje och under 2018 omsatte vi 200 Mkr. Under 2019 ser vi med tillförsikt fram emot att utveckla vidare våra hållbara och innovativa lösningar för ett energieffektivare Sverige.

Vad värderar vi?

Passion

Alla ska känna engagemang kring sin utveckling och ges utrymme att brinna för det man gör. Vi skapar en miljö som bidrar till självbestämmande, motivation och passion.

Trygghet

Vi kompromissar aldrig med säkerheten för våra anställda. Tryggheten ska vara ett grundfundament för stabilitet och lugn, men också för att göda tillit och ansvar och i längden initiativförmåga och kreativitet. Stödjande och tillåtande klimat ökar både antalet idéer och kvalitén.

Kreativitet

Vi uppmuntrar en tillåtande arbetsmiljö som ger utrymme för kreativitet och öppenhet. En kreativ miljö bygger på en grund där man tydligt formulerar syftet med verksamheten, där det finns trygghet i organisationen, där man har metoder att ta hand om idéer och där alla strävar mot syftet i allt de gör.

Kompetens

Vi vet att det är personen på plats som ser vilka förbättringar och utvecklingar som kan göras. Det gör att vår personal är vår största tillgång. Vi lägger stort engagemang på utvecklingen av våra medarbetare.