Om PMC

Vi tror på den mänskliga kraften bakom varje innovation och utveckling. Tillsammans med dig får vi hela Mälardalen att lysa starkare.

PMC startades 1998 och har sedan dess vuxit sig större både i antal medarbetare och i omsättning. 

Idag har vi ca 200 anställda som med passion och kompetens levererar tjänster inom el, tele/data, säkerhet, brand, fiber och provisorisk el.

Vi har kontor i Västerås, Stockholm, Eskilstuna, Uppsala, Norrtälje och Örebro. Vi ser med tillförsikt fram emot att utveckla vidare våra hållbara,  innovativa och konceptuella lösningar för ett energieffektivare Sverige.

Certifierad anläggarfirma brandlarm
Certifierad anläggarfirma brandlarm
Certifierad anläggarfirma brandlarm
SOS Säkerhetspartner
Certifierad CANT Kabel-TV
PMC Installatörsföretagen
 
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
 

Vad värderar vi?

Passion

Alla ska känna engagemang kring sin utveckling och ges utrymme att brinna för det man gör. Vi skapar en miljö som bidrar till självbestämmande, motivation och passion.

Trygghet

Vi kompromissar aldrig med säkerheten för våra anställda. Tryggheten ska vara ett grundfundament för stabilitet och lugn, men också för att göda tillit och ansvar och i längden initiativförmåga och kreativitet. Stödjande och tillåtande klimat ökar både antalet idéer och kvalitén.

Kreativitet

Vi uppmuntrar en tillåtande arbetsmiljö som ger utrymme för kreativitet och öppenhet. En kreativ miljö bygger på en grund där man tydligt formulerar syftet med verksamheten, där det finns trygghet i organisationen, där man har metoder att ta hand om idéer och där alla strävar mot syftet i allt de gör.

Kompetens

Vi vet att det är personen på plats som ser vilka förbättringar och utvecklingar som kan göras. Det gör att vår personal är vår största tillgång. Vi lägger stort engagemang på utvecklingen av våra medarbetare.
Stefan Holmstrand, VD, PMC
KONTAKT

Stefan Holmstrand

VD, PMC Koncernen

021-470 38 00
070-410 27 48
E-post
Erik Lyxell, Regionchef PMC Säkerhet
KONTAKT

Erik Lyxell

VD PMC Säkerhet

021-470 38 00
070-410 27 67
E-post
Hemal Chouhan, Sälj/Marknad PMC
KONTAKT

Hemal Chouhan

Försäljningschef

021-470 38 00
076-773 58 31
E-post
Erik Lyxell, Regionchef PMC Säkerhet
KONTAKT

Oscar Larsen

CFO PMC Koncernen
VD PMC STOCKHOLM

021-470 38 00
070-410 27 92
E-post
Johan Heed VD PMC Eskilstuna
KONTAKT

Johan Heed

VD Eskilstuna

021-470 38 00
073-773 29 17
E-post
Erik Sköldulf, VD PMC Uppsala
KONTAKT

Erik Sköldulf

VD, PMC Uppsala

021-470 38 00
070-410 27 76
E-post
Lars Nordmark, VD, PMC Västerås
KONTAKT

Lars Nordmark

VD, PMC Västerås

021-470 38 00
072-146 81 11
E-post
Peder Stoltz Filialchef Norrtälje
KONTAKT

Peder Stoltz

VD PMC ROSLAGEN

021-470 38 00
072-976 93 52
E-post