Solceller – guide till en optimal solcellsanläggning

Allt om solcellsanläggningar för hushåll, kommuner, landsting, företag och energibolag – från elprojektering till installation.

Solceller

När det kommer till förnybar energi är solceller en av de snabbast växande energilösningarna. Men vilken är den bästa lösningen med hänsyn till ekonomi och teknik? Här kommer PMC El och våra specialister på solcellsanläggningar till hjälp! Idag hjälper vi kommuner, landsting, företag och energibolag samt hushåll med allt från elprojektering till installation. De flesta vet inte jättemycket om solceller men våra certifierade elektriker säkerställer att solcellerna installeras enligt lag och på ett säkert sätt. I denna artikel delar vi därför med oss av fakta och goda råd för dig som funderar på att köpa solceller.

Så fungerar solceller

Solceller, även kallade solpaneler, har förmågan att ta tillvara solenergi och omvandla den till elektricitet. När solens strålar träffar solceller, som exempelvis monterats på ditt tak, börjar elektroner vandra mot metallkontakterna och likström skapas. Via inverterare och din elmätare går likströmmen sedan in i huset som växelström för att förbrukas och göra nytta. Exempelvis få dina lampor att lysa eller förse spis, kylskåp och annan elektronik med elektricitet. Eftersom att solcellerna inte lagrar utan endast genererar elektricitet används solceller generellt sätt för att täcka förbrukningsel.

Olika typer av solceller

Det finns olika typer av solceller som på marknaden idag:

 • Kiselbaserade solceller: De vanligaste solcellerna på marknaden och består av kiselceller som är monterade på en aluminiumram. De är tillverkade av ren kisel, och det finns två typer: monokristallina och polykristallina vars egenskaper delvis skiljer sig åt.
 • Tunnfilmssolceller: Flexibla solceller som kan appliceras på böjliga ytor som takpannor och väggar. De tillverkas av tunn film av fotokänsligt material.
 • Organiska solceller: Består av organiska material som plast eller polymerer som är lätta och billiga att tillverka. Däremot har dessa solceller en lägre verkningsgrad och kortare livslängd än andra solcellstyper.
 • Perovskit-solceller: Består av en kristallin struktur av en speciell typ av mineral: perovskit. De har potential att vara billigare och mer effektiva än andra solceller, men det pågår fortfarande forskning på området för att förbättra deras stabilitet och livslängd.

Utöver dessa finns också andra typer av solceller som kontinuerligt forskas fram och löpande presenteras på marknaden. Ofta för specifika ändamål, som solceller som klarar att koncentrera solljus på en mindre yta och därmed öka effektiviteten.

Hur vet jag vilka solceller jag ska välja?

För att optimera din solcellslösning är kompetent rådgivning och en trygg partner avgörande. Våra experter på PMC El hjälper dig sätta upp en anläggning med exakt rätt solceller utifrån dina behov.

Detta utgör en solcellsanläggning

En solcellsanläggning är en anläggning som omvandlar solenergi till elektrisk energi. Detta görs med hjälp av solceller/solpaneler som är uppbyggda av halvledarmaterial som omvandlar ljusenergi till elektrisk energi. Här är några av de vanligaste komponenterna i en solcellsanläggning:

 1. Solpaneler/solceller: Dessa är anläggningens hjärta som ansvarar för att omvandla solenergi till elektrisk energi. Solcellerna består av flera skikt av halvledarmaterial, vanligtvis gjorda av kisel, som omvandlar solstrålar till en elektrisk ström.
 2. Inverterare/växelriktare: Elektroniska enheter som omvandlar likström (DC) som produceras av solpanelerna till växelström (AC), vilket är det vanliga formatet för el i hem och företag.
 3. Batterilagring: En del solcellsanläggningar kan även inkludera ett solcellsbatteri, vilket möjliggör att lagra energi för senare användning.
 4. Monteringssystem & kabeldragning: Solcellerna behöver monteras på taket, marken eller andra utrymmen och då krävs ändamålsenliga ramar och stativ som håller solcellerna säkert och stabilt på plats samt adekvat kabeldragning.

Vanliga tillval i en solcellsanläggning:

 • Solcellsbatteri: För att lagra överskottsel till dagar när solen inte skiner.
 • Solfångare: För att värma upp varmvatten eller vatten till pool.

Fördelar och nackdelar med solceller

Många letar precis som du efter en mer miljövänlig energilösning. Oavsett om det gäller solceller för privathushåll eller i större skala för företag eller kommuner så finns det fördelar men också som du behöver ta ställning till inför en investering.

Solceller i privathushåll

Fördelar:

 • Miljövänligt: Solceller genererar energi från solen, vilket är en förnybar och ren källa till energi som inte producerar några växthusgaser eller föroreningar.
 • Långsiktig besparing: Solceller kan hjälpa hushållet att långsiktigt dra ner elräkningen eftersom de minskar behovet av att köpa el från energibolagen.
 • Ökad självförsörjning: Genom att installera solceller kan hushållet öka sin självförsörjning på energi och minska sin beroende av elbolag.
 • Hållbarhet: Solceller har en lång livslängd och kräver lite underhåll, vilket gör dem till en hållbar investering för hushållen.
 • Ökar fastighetens värde: Solceller kan öka värdet på en fastighet genom att göra den mer energieffektiv och miljövänlig.

Nackdelar:

 • Höga initiala kostnader: Solceller kan vara dyra att köpa och installera, en investering som kan avskräcka hushåll.
 • Kräver solstyrka: Solceller fungerar bara när solen skiner, vilket kan vara en nackdel på platser där det är mycket molnigt eller där solen inte skiner mycket under vintermånaderna.
 • Svårt att lagra energi: Solceller genererar endast energi när solen skiner, vilket kan göra det svårt att lagra överskottet av energi för senare användning. Detta kan avhjälpas genom batterilagring.

Solceller i kommun, landsting, företag och energibolag

Fördelar:

 • Minskade elkostnader: Genom att producera egen elektricitet med solceller minskar kommuner, landsting och företag sin kostnad för el. Detta är särskilt fördelaktigt för företag med hög energiförbrukning.
 • Minskad miljöpåverkan: Solceller producerar ren energi och minskar därmed företag och kommuners koldioxidavtryck.
 • Ökad självförsörjning: Genom att producera sin egen el med solceller kan kommuner, landsting och företag bli mindre beroende av el från det allmänna elnätet.
 • Stärkt varumärke: Att aktivt välja att investera i en förnybar energikälla och använda solceller (grön el direkt från solen) kan stärka varumärket.

Nackdelar:

 • Höga initiala kostnader: Installation av solcellssystem kan kräva höga initiala investeringar. Detta kan vara särskilt utmanande för kommuner och landsting med begränsade budgetar.
 • Låg elproduktion höst och vinter: Färre soltimmar betyder mindre elproduktion. Sommartid när solen skiner genererar solpanelerna upp till sju gånger så mycket el som under de mer solfattiga månaderna. Detta kan göra det svårare att uppnå målen för hållbar energiproduktion.
 • Underhållskrav: Solceller kräver regelbunden underhåll för att fungera optimalt. Detta kan innebära att anställa personal eller anlita entreprenörer för att rengöra panelerna och utföra eventuella reparationer.
 • Utrymmeskrävande: För att generera tillräckligt med energi kräver solceller en stor yta, vilket kan vara en utmaning för organisationer, kommuner eller landsting som har begränsat med utrymme.

Detta påverkar kostnaden på ditt solcellspaket

Priset på solcellspaket kan variera beroende på flera faktorer, som storlek på solcellsanläggningen, typ av solceller, kvalitet på installationen och geografisk plats.

Generellt sett kan solcellspaket för ett hushåll kosta allt från tiotusentals kronor till flera hundratusen. I större skala blir installationen en viktig faktor i den slutgiltiga kostnaden. Det första du bör göra är att handplocka en kunnig leverantör som erbjuder dig en paketlösning för en solcellsansläggning som uppfyller dina önskemål.

Vi på PMC El arbetar installerar solcellsslösningar i alla storlekar, och där projektering är en självklar specialitet. Självklart har vi koll på fördelaktiga skattelättnader eller bidrag som är tillgängliga för ditt projekt.

Faktorer som kan påverka priset på solceller:

 1. Storlek på solcellssystemet: Ett större system som genererar mer el är dyrare än ett mindre system.
 2. Typ av solceller: Det finns olika typer av solceller att välja mellan, inklusive monokristallina, polykristallina och tunnfilmsceller. Monokristallina solceller är oftast dyrare än polykristallina solceller, men de är också mer effektiva.
 3. Kvalitet på installationen: Installationen av solcellerna är en viktig faktor att överväga när man bedömer kostnaden för ett solcellspaket. En professionell installation säkerställer att ditt solcellssystem fungerar optimalt och har en lång livslängd.
 4. Geografisk placering av solceller: Placering kan påverka kostnaden för ett solcellspaket. I vissa områden kan det vara dyrare att installera solceller på grund av lokala byggregler, behovet av specialutrustning eller andra faktorer. En specialiserade elfirma kan ge dig en realistisk offert och ofta ett bra erbjudande på en proffsig leverans.

Hur beskattas solceller?

Energiskatt omfattar sällan mikroproducenter med solceller. Principen har varit att du som producerar el i en solcellsanläggning med en sammanlagd installerad toppeffekt av mindre än 500 kilowatt (och inte äger andra elproduktionsanläggningar) inte är skattskyldig. Du betalar alltså inte energiskatt vare sig för egenförbrukad el eller för el som överförts till någon annan. Skatteregler kan dock komma att ändras, något som vi på PMC El alltid bevakar. Har du frågor så klargör vi självklart vad som gäller i ditt fall.

Solcellsbidrag – stöd och avdrag vid investering av solceller

Grönt rotavdrag på 20 %, det vill säga skattereduktion på grön teknik gäller när du köper solceller och solcellsbatteri från oss. Vi ser till att du får avdraget direkt på fakturan. Det krävs dock att du som privatperson har betalat tillräckligt med skatt under året för att kunna nyttja hela skattereduktionen. Detta hjälper vi dig ha koll på.

 • Totalt får skattereduktionen för grön teknik max uppgå till 50 000 kr per person och år.
 • Avdraget gäller endast för arbets- och materialkostnader. Avdraget ligger på 20 % för solceller och 50 % för solcellsbatteri vid batterilagring.
 • För att kunna nyttja det gröna rotavdraget på material krävs att du köper en paketlösning där både material och installation ingår. Detta erbjuder vi på PMC El.

Som leverantörer av solceller på alla nivåer är vi fullt insatta i vad som gäller för stöd och avdrag vid solcellsinstallation för företag, kommuner och landsting. Boka kvalificerad rådgivning hos PMC El så går vi genom vilka möjligheter som finns.

Goda råd för dig som funderar på solceller

Solcellspaneler har ibland garantier upp mot 30 år. Då är det bra att ha en partner inom elinstallation som värderar långvariga relationer och finns kvar vid din sida även i framtiden. Tveka inte att kontakta oss för att få ditt projekt att lysa! Fler goda råd:

Förstå ditt energibehov: Hur många kWh använder ditt hushåll per år? Innan du investerar i solceller är det viktigt att gör en analys av hur mycket el du använder och när du använder den. Detta leder dig till vilken typ av solcellsanläggning du behöver och hur många solpaneler du behöver.

Ta reda på om du är berättigad till skattelättnader eller bidrag: En bra leverantör kan svara på om det finns stöd för att finansiera din solcellsanläggning.

Välj rätt typ av solceller: Det finns olika typer av solceller att välja mellan (monokristallina, polykristallina och tunnfilmsceller). Varje typ har sina egna fördelar och nackdelar. Ta hjälp av proffs för att välja den som bäst passar dina behov.

Tänk på placeringen av solcellerna: Solcellerna måste placeras på ett ställe där de kan få maximal exponering för solen. Placeringen på taket är oftast det mest populära valet, men det finns också alternativ som markmontering eller fasadmontering. En bra leverantör ger dig bra råd.

Planera för underhåll: Som med alla tekniska system kräver solceller underhåll. Det är viktigt att planera för regelbunden rengöring och underhåll för att säkerställa att din solcellsanläggning fungerar optimalt och har en lång livslängd.

Se till att din solcellsanläggning är försäkrad: Kontakta ditt försäkringsbolag för att se till att du har rätt försäkringsskydd för din solcellsanläggning.

PMC El hjälper dig självklart att utforma din solcellsanläggning och anpassa den utifrån dina behov!

Vanliga frågor om solceller

Här listar vi de vanligaste frågorna till PMC El kopplat till installation av solceller. Hittar du inte svar på det du undrar över, kontakta oss gärna.

Så går du tillväga för att skaffa solceller

Vi är experter inom elinstallation. PMC El hjälper idag kommuner, landsting, företag och energibolag med elprojektering och installation av solcellsanläggningar. En bred kundgrupp i Mälardalen och Stockholm har gjort oss experter på att lösa alla typer av utmaningar och behov.

Här är några av fördelarna med att välja PMC El:

 • Vi är experter på projektering och installation av solcellsanläggningar: Vårt team består av erfarna installatörer och projektörer med många års erfarenhet av solceller. Vi är alltid uppdaterade med det senaste och är unika med att kunna leverera hela värdekedjan helt i egen regi.
 • Anpassade solcellslösningar: Vi förstår att varje kund har unika behov och krav, därför erbjuder vi anpassade lösningar som matchar dina behov nu men även för framtiden.
 • Kostnadseffektiva solcellsanläggningar: Vi erbjuder konkurrenskraftiga priser på solceller.
 • Effektiv installation av solceller: Från projektering och färdig installation sker alltid enligt den plan du presenteras för i vår offert. Du får en färdig solcellsanläggning utan lång väntan och utan fördröjning.

Vi är generösa med rådgivning med målet att leverera en skräddarsydd helhetslösning. Kontakta oss gärna för offert som täcker in era önskemål.

Kontakta oss

  Jag vill:*  Jag bokar/beställer i egenskap av:*


  Uppdraget gäller:*


  Vill du ha skattereduktion? (ROT, RUT, Grön teknik)*


  Ange dina kontaktuppgifter  Bilder

  Här har du möjlighet att bifoga foton eller liknande som stöd till offertförfrågan.