Säkerhet, Larm & Brand

Det handlar om din och min trygghet, i vår vardag. Våra produkter och tjänster erbjuder kompletta helhetslösningar som kan stärka skyddet oavsett om det handlar om inbrottsskydd på byggarbetsplatsen eller trygghetslarm hos mormor.

Arbete inom säkerhetsområdet ställer höga krav på oss som installationsföretag i form av ekonomi, organisation, rutiner och inte minst erfarenhet och kompetens. Självklart håller vi oss hela tiden uppdaterade och aktuella med de certifieringar och utbildningar som krävs.

Säkerhet/larm omfattar produkter och tjänster inom bygglarm, inbrottslarm, passersystem, brandlarm, talat utrymningslarm och kameraövervakning.

Certifierad anläggarfirma brandlarm
Certifierad anläggarfirma brandlarm
Certifierad anläggarfirma brandlarm
SOS Säkerhetspartner
PMC Installatörsföretagen
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

Behörigheter och certifieringar

Vi arbetar hela tiden med att hålla oss uppdaterade och aktuella med de certifieringar och utbildningar som krävs. Vi ser certifiering som en viktig del i våra kvalitets- och säkerhetsprocesser. Det innebär att vi är:

Anslutna till Elektriska Installatörsorganisationen (EIO)

Behörig ingenjör för inbrottslarm enligt SSF 1016

Certifierad anläggarfirma för inbrottslarm i larmklass 1 och 2 enligt SSF 1015

Behörig ingenjör för brandlarm enligt SBF 1007

Certifierad anläggarfirma för brandlarm enligt SBF 1008

Behörig ingenjör utrymningslarm med talat meddelande enligt SBF 2017

Certifierad anläggarfirma utrymningslarm med talat meddelande enligt SBF 2018

Certifierad samarbetspartner hos SOS Alarm

Certifierad enligt ISO 9001, 14001 samt 45001 (kvalité, miljö och arbetsmiljö)

Certifierad anläggarfirma brandlarmCertifierad anläggarfirma brandlarmCertifierad CANT Kabel-TVCertifierad anläggarfirma brandlarmPMC Installatörsföretagen
SOS SäkerhetspartnerISO 9001ISO 14001ISO 45001
Säkerhetsentreprenaden stod PMC för när Västmanlands rättspsykiatri flyttade.

Klinik med säkerheten i fokus

När Landstinget Västmanlands rättspsykiatriska klinik flyttade till nya lokaler stod PMC för säkerhetsentreprenaden. Smidig samordning och hög teknisk kompetens blev nycklarna till ett lyckat projekt.
Läs mer
Erik Lyxell, Regionchef PMC Säkerhet
KONTAKT

Erik Lyxell

VD PMC Säkerhet

021-470 38 00
070-410 27 67
E-post