Säkerhet, Larm & Brand

Det handlar om din och min trygghet, i vår vardag. Våra produkter och tjänster erbjuder kompletta helhetslösningar som kan stärka skyddet oavsett om det handlar om inbrottsskydd på byggarbetsplatsen eller trygghetslarm hos mormor.

Säkerhet & Larm

Arbete inom säkerhetsområdet ställer höga krav på oss som installationsföretag i form av ekonomi, organisation, rutiner och inte minst erfarenhet och kompetens. Självklart håller vi oss hela tiden uppdaterade och aktuella med de certifieringar och utbildningar som krävs.

Säkerhet/larm omfattar produkter och tjänster inom Bygglarm, Inbrottslarm & Passersystem, Brandlarm,  Trygghetslarm och Kameraövervakning.

Bygglarm på byggarbetsplatsen

Bygglarm

Unika larmkoncept för din trygghet på byggarbetsplatsen.
Läs mer
Bygglarm på byggarbetsplatsen

Inbrottslarm & Passersystem

Kompletta och hållbara lösningar när du vill styra vem som kommer och går hos dig.

Läs mer
Brandlarm

Brandlarm

Vi utför alla typer av brandlarmsarbeten för en tryggare vardag.
Läs mer
Trygghetslarm och Överfallslarm

Trygghetslarm

Vi tar hjälp av den nyaste tekniken för att göra det säkrare i hemmet, natt som dag.

Läs mer
Bygglarm på byggarbetsplatsen

Kameraövervakning

Våra övervakningssystem bidrar till säkrare och tryggare platser för både personal och besökare.
Läs mer

Bygglarm

När du behöver ett komplett skydd mot inbrott och skadegörelse på din byggarbetsplats, erbjuder vi ett unikt larmkoncept som bygger på förhöjd säkerhet på byggområden, byggbodar och containers. Det innebär bland annat trådlösa detektorer med kamera som automatiskt spelar in vid rörelse eller ett extra skydd på containers med rökmaskin och sirén som hindrar förövaren att vistas i utrymmet.

Vi skräddarsyr efter ditt behov och oavsett om du hyr eller köper så projekterar, installerar och driftsätter vi åt er och ser till att ni är uppkopplade mot larmcentral som kan tillkalla polis eller väktare om det behövs.

Byggkameror kan även användas när du vill visa din pågående byggnation och hur den utvecklas över tid, läs mer under Kameraövervakning.

Inbrottslarm & Passersystem

Våra elektroniska låssystem ger er möjligheten att välja vilka som ska ha tillträde till olika delar av fastigheten och vid vilka tider. Vårt inpasseringssortiment innefattar allt från online-, offline- och radiokortläsare, porttelefoner och användarvänliga centralenheter. Våra passersystem ska vara lätta att använda samtidigt som de ger ett bra skydd utan att begränsa verksamheten.

När det gäller oönskade besök har inbrottslarm visat sig vara det mest effektiva sättet att förebygga brottet och våra larmsystem kan installeras individuellt för bostaden eller varför inte i kombination med kameraövervakning och ett passersystem för företaget?

Genom våra molntjänster ser vi också till att ditt system enkelt kan uppdateras löpande för att inte förlora sin säkerhetsnivå, det händer ju att nyckelbrickor tappas bort och behöver spärras.

Vi tar gärna ansvaret för att ditt systems databas läggs på en säker server hos oss, vi ser till att den skyddas genom daglig säkerhetskopiering. Vi är behörig ingenjör för inbrottslarm enligt SSF 130:8 samt certifierad anläggarfirma för inbrottslarm i larmklass 1 och 2.

Brandlarm

Brand- och utrymningslarm är en viktig faktor för att du och jag ska kunna vistas säkert i offentliga lokaler och en tidig varning gör skillnad för att minska de skador som kan uppkomma. Därför erbjuder vi högkvalitativa säkerhetssystem och tjänster som gör vardagen tryggare.

Vi har stor erfarenhet av installationer av brand- och utrymningslarm i allt från industrier, landsting, kommunala verksamheter, köpcentra och hotellverksamheter.

Vi är behörig ingenjör för brandlarm enligt SBF110 samt certifierad anläggarfirma för brandlarm enligt SBF 1008:2 och certifierad anläggarfirma för talande brandlarm enligt SBF 2018:1. Vi ser det som att vi är med och skapar vi en tryggare värld genom att se till att våra brand- och säkerhetslösningar håller den höga kvalitet certifieringarna kräver.

Trygghetslarm

Vi levererar trygghets- och överfallslarm med den senaste tekniken. Det är viktigt att vi alla kan känna oss trygga och vet att vi får hjälp när vi behöver det som mest. Våra specialister ser till att ta fram den bästa lösningen för varje specifikt boende eller den specifika rörelsen för överfallslarm.

Vi arbetar med leverantörsoberoende system och har de senaste åren levererat till äldreboenden i Mälardalsregionen.

Kameraövervakning / CCTV

Lättade regler för innehav av kameraövervakningsutrustning har gjort att allt fler installerar övervakningskameror i bostad och på arbetsplatsen. Rätt systemlösning gör att man kan arbeta mer förebyggande med att upptäcka händelser i ett tidigt skede eller ett inbrottsförsök utan manuell bevakning. Vår expertis hjälper dig att hitta den optimala lösningen för dig.

Vi har stor erfarenhet av leverans till olika miljöer såsom hotell, badhus och offentliga miljöer.

Behörigheter och certifieringar

Vi arbetar hela tiden med att hålla oss uppdaterade och aktuella med de certifieringar och utbildningar som krävs. Vi ser certifiering som en viktig del i våra kvalitets- och säkerhetsprocesser. Det innebär för oss att:

Vi är anslutna till Elektriska Installatörsorganisationen (EIO).
Innehar TV CANT-certifiering.
Är behörig ingenjör för inbrottslarm enligt SSF 130:8.
Är certifierad anläggarfirma för inbrottslarm i larmklass 1 och 2.
Är behörig ingenjör för brandlarm enligt SBF110.
Är certifierad anläggarfirma för brandlarm enligt SBF 1008:2.
Certifierad samarbetspartner hos SOS Alarm.

Vi är med och skapar vi en tryggare värld genom att se till att våra brand- och säkerhetslösningar håller den höga kvalitet certifieringarna kräver.

PMC + Steam Hotel

Klinik med säkerheten i fokus

När Landstinget Västmanlands rättspsykiatriska klinik flyttade till nya lokaler stod PMC för säkerhetsentreprenaden. Smidig samordning och hög teknisk kompetens blev nycklarna till ett lyckat projekt.
Läs mer
Erik Lyxell, Regionchef PMC Säkerhet
KONTAKT

Erik Lyxell

Regionchef PMC Säkerhet
021-470 38 00
070-410 27 67
E-post