Batterilagring – ett smart tillval till din solcellsanläggning

Så löser du smart batterilagring i din solcellsanläggning. Från hushåll till kommuner & landsting samt företag och energibolag.

Batterilagring

I takt med att allt fler investerar i solcellsanläggning har efterfrågan på batterilagring ökat. Att kunna spara sin solalstrade energi kan avsevärt sänka elkostnaderna, vilket självklart är intressant för såväl hushåll som i större skala. Vilken är då den bästa lagringslösningen? Det resonerar PMC El och våra specialister på batterilagring till solcellsanläggningar kring i denna artikel!

Fördelar med batterilagring

Idag hjälper vi kommuner, landsting, företag och energibolag samt hushåll med allt från elprojektering till installation av solceller och solcellsbatterier. Med dessa erfarenhet och insikter till grund delar vi med gärna med oss av dessa till dig som funderar på smart batterilagring. En stor fördel är det gröna elstöd som du kan vara berättigad till. För en nyckelfärdig installation av en batterilösning kan du som privatkund få tillbaka så mycket som 50 % av din investering, tack vare skattereduktionen grön teknik.
Vi berättar gärna mer!
Batterilagring till din solcellsanläggning kan ge fler fördelar, och här är några av dem:

 • Ökat energioberoende: Genom att lagra energi i batterier kan du bli mindre beroende av elnätet och använda mer av den energi som du själv producerar med dina solceller
 • Spara pengar: Genom att använda mer av din egenproducerade el kan du minska eller helt eliminera dina elkostnader. Dessutom kan du lagra energi när elpriserna är låga och sedan använda den under högre efterfrågan, vilket kan minska dina elkostnader ytterligare.
 • Minska koldioxidutsläpp: Genom att använda mer av den energi som du själv producerar med dina solcller och minska din användning av el från elnätet, kan du minska din koldioxidutsläpp och bidra till klimatförändringarna.
 • Backup för din strömförsörjning: Om det skulle ske en strömavbrott har du en backup-strömkälla för dina elektriska apparater.
 • Ökad flexibilitet: Genom att lagra energi i batterier kan du använda den när det passar dig bäst, även om det är på natten eller när solen inte skiner.
 • Ökat fastighetsvärde: Att ha batterilagring kopplat till dina solceller kan öka värdet på din fastighet och göra den mer attraktiv vid eventuell försäljning.
 • Tjäna pengar på överskottsel: I vissa system finns det möjlighet att även sälja din lagrade el och generera inkomst från dina solceller. Fråga gärna oss på PMC El så berättar vi mer.

Så fungerar batterilagring

Med batterilagring för dina solpaneler kan du lagra den elektricitet som genereras av solpanelerna i batterier, för senare användning när solpanelerna inte producerar tillräckligt med energi. Exempelvis på natten eller under molniga dagar.

Här är en översikt över hur processen fungerar:

 1. Solpaneler genererar likström (DC) när solen skiner på dem.
 2. En inverterare används för att konvertera likströmmen till växelström (AC), som är den typ av ström som används i våra hem och på arbetsplatser.
 3. Den genererade elen kan användas direkt eller skickas till batterilagring.
 4. Batterierna laddas upp när det finns överskottsström från solpanelerna.
 5. När solpanelerna inte genererar tillräckligt med ström för att driva hemmet, till exempel på natten eller på en molnig dag, så används elen från batterierna istället.
 6. Om batterierna laddas tillräckligt under dagen, kan de till och med användas som backup-ström vid en strömavbrott.
 7. I vissa system kan du själv styra om du vill sälja din lagrade el.

Batterilagring för solceller kan kort sagt maximera användningen av den energi som genereras av solpanelerna, och minska behovet av att köpa el från elnätet. På längre sikt kan batterilagring bidra till att minska vårt beroende av fossila bränslen och därmed bidra till att minska koldioxidutsläppen.

Olika typer av system för batterilagring

Det finns en rad system på marknaden för batterilagring. Vilket som passar dig beror exempelvis på hur mycket solenergi ni producerar samt hur nuvarande och framtida förbrukning ser ut. I samråd med en professionell leverantör får du råd kring vilken batterilagring som lämpar sig.

I våra solcellspaket erbjuder vi alltid en lösning med växelriktare som är redo för batterilagring. Vi tycker att det är en bra idé att förbereda sig för batterilagring – även om du inte vill investera i det direkt utan initialt vill täcka förbrukningsel. På detta sätt behöver du sannolikt inte byta ut din växelriktare, vilket blir en extra kostnad om du bestämmer dig för batterilagring längre fram.

Kontakta oss så tar vi fram en skräddarsydd offert och lösning anpassad efter era behov.

Vanliga frågor om batterilagring

Här listar vi vanliga frågor vi får kopplat till batterilagring. Hittar du inte svar på det du undrar över, kontakta oss gärna.

Så skaffar jag batterilagring

PMC El hjälper idag kommuner, landsting, företag och energibolag med elprojektering och installation av solcellsanläggningar samt med anpassade lösningar för batterilagring. En bred kundgrupp i Mälardalen och Stockholm har gjort oss experter på att lösa alla typer av utmaningar och behov.

Här är några av fördelarna med att välja PMC El:

 • Vi är experter på projektering och installation av solcellsanläggningar samt batterilagring: Vårt team består av erfarna installatörer som har många års erfarenhet av solceller och batterilagring. Vi är alltid uppdaterade med det senaste och är unika med att kunna leverera hela värdekedjan helt i egen regi.
 • Skräddarsydda lösningar för solceller och batterilagring: Vi förstår att varje kund har unika behov och krav, därför erbjuder vi anpassade lösningar som matchar dina behov nu men även för framtiden.
 • Kostnadseffektiva solcellsanläggningar: Vi erbjuder konkurrenskraftiga priser på solceller och batterilagring.
 • Effektiv installation av solceller och batterilagring: Från projektering och färdig installation sker alltid enligt den plan du presenteras för i vår offert. En komplett solcellsanläggning och batterilagring samtidigt eller i den takt du själv väljer.

Vi på PMC El är generösa med rådgivning som ger dig en skräddarsydd helhetslösning. Kontakta oss gärna för offert som täcker in era önskemål.

Kontakta oss  Jag kontaktar er i egenskap av:*


  Uppdraget gäller:*  Vill du ha skattereduktion? (ROT, RUT, Grön teknik)*


  Ange dina kontaktuppgifter