Service och underhållsavtal

Vi ser till att elen i din fastighet fungerar som den ska.

Som innehavare av en fastighet eller anläggning är du ansvarig för dess elanläggning. Även om du saknar nödvändiga kunskaper om volt, watt och ampere.

Det är Elsäkerhetsverkets föreskrifter som är gällande. Som innehavare avses den person som disponerar över och ansvarar för egendom, t.ex. genom arrende, hyresavtal, kontrakt, servitut eller köp.

Vi erbjuder behovsanpassade serviceavtal där vi hjälper er att kontrollera anläggningen och upprätthålla driftsäkerheten. Kontakta ditt närmaste PMC kontor för mer info om hur vi kan hjälpa er!

Hur elsäker är din bostad eller fastighet?

Testa elsäkerheten i din bostad - dolda elfel kan vara livsfarliga. Elinstallationer bör ses över regelbundet för ett säkert hem. Vårt IN Eltest (tidigare EIO ELTEST) innebär en grundlig genomgång av dina elinstallationer där eventuella elfel kan upptäckas i tid.

Efter besiktning får du ett tydligt protokoll som visar om din bostad uppfyller de föreskrifter som gäller. Upptäcks problemområden hjälper vi även till att åtgärda felen om så önskas. När besiktning är genomförd och eventuella elfel är åtgärdade, får du ett kvalitetsbevis på att fastigheten har god elstandard och en skylt att sätta på gruppcentralen.
Gör IN Eltests självtest(Extern länk)
Image

Köpa eller sälja bostad?

IN Eltest är avdragsgillt vid köp eller försäljning av bostad. Kvalitetsbeviset är en värdehöjare när bostaden ska säljas och en trygghet när du ska köpa en ny bostad. Med lång erfarenhet av elbranschen så vet vi att det finns många felaktiga och farliga anläggningar där ute som behöver kontrolleras! Beställ IN Eltest och få status på din elanläggning!
Hans Asmussen, Servicechef PMC Västerås
KONTAKT

Hans Asmussen

Servicechef, PMC Västerås

021-470 38 00
070-410 27 58
E-post
Donken Lindgren, Servicechef PMC Eskilstuna
KONTAKT

Donken Lindgren

Servicechef, PMC Eskilstuna

021-470 38 00
070-410 27 68
E-post
Peder Stoltz Filialchef Norrtälje
KONTAKT

Peder Stoltz

VD PMC ROSLAGEN

021-470 38 00
072-976 93 52
E-post
Erik Sköldulf, VD PMC Uppsala
KONTAKT

Erik Sköldulf

VD, PMC Uppsala

021-470 38 00
070-410 27 76
E-post