Elinstallationer – din guide till säkra elarbeten

Trygga elinstallationer för hushåll, företag och myndigheter, oavsett om funktion, design eller energibesparing är ditt prio.

Varför elsäkerhet är vårt mantra

El idag omfattar allt vi gör, det vi vill göra och är en avgörande del i människors bekvämlighet. Tyvärr ser vi att felaktigt användande av elmaterial och bristfälliga elinstallationer ökar i Sverige, något som vi fackmän ser allvarligt på.
Dels handlar det om att hemmafixare tar sig vatten över huvudet, men det beror även på att oseriösa elektriker anlitas trots att de saknar behörighet för att utföra korrekta elinstallationer. Här ger vi ett tydligt råd: Genom att enbart anlita auktoriserade elektriker för jobb du inte kan eller ska göra själv så slipper du äventyra din och andras säkerhet. Att anlita oseriösa elföretag är förenat med livsfara, så kolla alltid upp den firman du planerar anlita. Elinstallationer kan leda till stora skador om de utförs på fel sätt. Allt från elbrand till strömförande elanläggningar men med behöriga elektriker från ett auktoriserat elföretag, som exempelvis PMC El, kan du eliminera dessa risker.

 • Som ett auktoriserat elföretag uppfyller vi vissa grundläggande krav.
 • Som registrerat elföretag har vi åtagit oss att följa lagar och regler kring elarbeten.
 • Som registrerat elföretag står vi under Elsäkerhetsverkets tillsyn.

Planerar du anlita ett elföretag? Be dem alltid förs visa upp sitt egenkontrollprogram, något som alla auktoriserade elföretag ska ha.

Samordnad installation

 

 

 

 

 

 

 

Elinstallationer för företag, kommuner & landsting

Här är några exempel på vanliga elinstallationer som PMC El har förtroendet att leverera till företagskunder samt till kommun och landsting.

 • Installation av elsystem: detta kan innebära installation av huvudströmförsörjning, backupgeneratorer, transformatorer och andra stora elinstallationer som krävs för att driva företagets verksamhet.
 • Installation av belysning: detta kan innebära installation av en ny belysningsdesign som är mer energieffektiv och miljövänlig, samtidigt som den skapar en produktiv och säker arbetsmiljö.
 • Installation av data- och kommunikationssystem: detta kan innefatta installation av kabel- och trådlösa nätverk, telefonisystem och annan utrustning för att underlätta företagets kommunikation och IT-krav.
 • Installation av säkerhetssystem: detta kan innefatta installation av trygghetslarm, kameraövervakning, passersystem, inbrottslarm, bygglarm och liknande för att skydda verksamheter och människor.
 • Installation av smarta hem-lösningar: uppkopplade funktioner som att styra belysning, uppvärmning, säkerhetssystem med en vanlig smartphone, surfplatta eller din röst.
 • Installation av solceller & batterilagring: solcellsanläggning med eller utan lagringslösning som med solenergi kan förse elektronik med elektricitet.
 • Installation av laddboxstationer: privata laddboxstationer för anställda eller boende i samfällighet.

Säkra elinstallationer – enklast möjligt

PMC El är experter inom elinstallation. Vi är Auktoriserad Elinstallatör vilket betyder att vi är registrerade hos Elsäkerhetsverket och har en utpekad Auktoriserade Elinstallatör som ansvarar för regelefterlevnad i vår verksamhet. Vi har självklart ett egenkontrollprogram enligt lagkrav. Vi hjälper idag kommuner, landsting, företag och energibolag med rådgivning, projektering och skräddarsydda elinstallationer. En bred kundgrupp i Mälardalen och Stockholm har gjort oss experter på att lösa alla typer av utmaningar och behov.
Här är några av fördelarna med att välja PMC El:

 • Vi är experter på elinstallation med eller utan projektering: Vårt team består av erfarna och behöriga elinstallatörer med många års erfarenhet. Vi är alltid uppdaterade med det senaste och är unika med att kunna leverera hela värdekedjan helt i egen regi.
 • Skräddarsydda elinstallationer: Vi förstår att varje kund har unika behov och krav, därför erbjuder vi anpassade lösningar som matchar dina behov nu men även för framtiden.
 • Kostnadseffektiva elinstallationer: Vi erbjuder konkurrenskraftiga priser på allt från enklare elarbeten till större projekt med mer komplexa och heltäckande elinstallationer.
 • Effektiva elarbeten utan lång väntan: Vi levererar allt från projektering och färdig elinstallation enligt utlovad tidsplan i offerten.

Kontakta oss för offert eller för att diskutera hur vi kan hjälpa dig med dina elinstallationer på ett kostnadseffektivt och hållbart sätt.

Hemal Chouhan, Sälj/Marknad PMC
KONTAKT

Hemal Chouhan

Försäljningschef

021-470 38 00
076-773 58 31
E-post