Lys starkare hos PMC.

Vår styrka är våra kunniga medarbetare

Image
Image
Image
                                                                                                                  Jobba hos oss,                             vi spår en lysande framtid för DIG.

Vill du arbeta i en miljö med härliga medarbetare, högt tempo och ett stort mått av entreprenad-anda? På PMC är vi teknikproffs som gör jobbet ordentligt ” Vi tror på den mänskliga kraften bakom varje innovation och utveckling. Vår bästa innovation är människan.

"Gör din talangresa hos PMC. Vi erbjuder dig meningsfulla, utvecklande och utmanande arbetsuppgifter i vilka du kan utvecklas under hela ditt yrkesverksamma liv. 

Image
Image

Vi finns idag på följande orter:  Västerås, Stockholm, Uppsala, Norrtälje, Eskilstuna, Örebro & en hub i Karlstad.

Då vi vill utveckla och utvecklas med våra medarbetare på hållbara grunder finns möjligheter att behålla PMC som arbetsgivare, men att byta filial internt om ex. behovet av att flytta uppstår. 

Vad värderar vi?

Passion

Alla ska känna engagemang kring sin utveckling och ges utrymme att brinna för det man gör. Vi skapar en miljö som bidrar till självbestämmande, motivation och passion.

Trygghet

Vi kompromissar aldrig med säkerheten för våra anställda. Tryggheten ska vara ett grundfundament för stabilitet och lugn, men också för att göda tillit och ansvar och i längden initiativförmåga och kreativitet. Stödjande och tillåtande klimat ökar både antalet idéer och kvalitén.

Kreativitet

Vi uppmuntrar en tillåtande arbetsmiljö som ger utrymme för kreativitet och öppenhet. En kreativ miljö bygger på en grund där man tydligt formulerar syftet med verksamheten, där det finns trygghet i organisationen, där man har metoder att ta hand om idéer och där alla strävar mot syftet i allt de gör.

Kompetens

Vi vet att det är personen på plats som ser vilka förbättringar och utvecklingar som kan göras. Det gör att vår personal är vår största tillgång. Vi lägger stort engagemang på utvecklingen av våra medarbetare.