Effektoptimering

Låt PMC se över dina möjligheter att effektoptimera din fastighet och få dyra räkningar lysa med sin frånvaro!

Effektoptimera din fastighet

För att effektoptimera din fastighet behöver du se din fastighet som en del av energisystemet som helhet. Det räcker inte enbart att jobba med varje fastighet som en unik del. Nyttjar du din energi när belastningen på elnätet är som högst? Eller är anläggningen styrd att balansera sitt effektuttag med minimal belastning som följd?

Vi kan hjälpa dig med detta, exempelvis genom att du producerar egen energi, optimerar effekten utifrån fastighetens behov och synkroniserar det med din produktion och aktuell nätbelastning.

Kontakta oss

  Jag vill:*  Jag bokar/beställer i egenskap av:*


  Uppdraget gäller:*


  Vill du ha skattereduktion? (ROT, RUT, Grön teknik)*


  Ange dina kontaktuppgifter  Bilder

  Här har du möjlighet att bifoga foton eller liknande som stöd till offertförfrågan.