Westerlundska gymnasiet

Enköpings nya gymnasium, även kallat Westerlundska gymnasiet ska byggas. Den nya skolan ska rymma 1 600 elever samt 200 lärare och övrig personal. Skolan är i tre plan och uppdelad i tre byggnader där gemensamma funktioner som entréhall, reception, aula, bibliotek samt café är centrerade till en av dessa. Byggnadens BTA uppgår till 18 300 kvm med en intilliggande skolgård på ca 4000 kvm. De övriga byggnaderna är avsedda till lugnare studiemiljöer. Två gröna innergårdar med olika utformningar länkar samman byggnaderna.

Skolan kommer genomgående att präglas av naturliga och robusta material med en stomme av trä och tegelfasad. Invändigt lyfts trästommens balkar och pelare fram och kompletteras av en färgskala på väggar och golv i enlighet med Enköpings kommuns riktlinjer för utbildningsmiljöer. Hållbarhet ska genomsyra hela projektet.

PMC EL tackar PEAB för förtroendet att projektera el, installera el och solceller och ser fram emot att utföra detta projekt som bygger på en hållbar framtid och en bra arbetsmiljö för elever och personal.

Projektet ska vara klart 1 maj 2024.

Du kan läsa mer om PMC företagen på pmcel.se och ambratec.se

PMCs tjänster

Dela denna referens