Trumslagargården

Trumslagargården byggs ut med ett modernt och tryggt vård- och omsorgs boende nära Mälarsjukhuset. Vi bygger för framtiden med fokus på Eskilstunabornas behov, energieffektivitet och hållbara materialval. Tillbyggnaden omfattar cirka 8 000 kvadratmeter och kommer att bestå av 80 boenderum samt personal- och supportutrymmen. Byggnaden projekteras enligt Miljöbyggnad Silver, vilket innebär att boendet utformas utifrån högt ställda krav på energieffektivitet, hälsosam inomhusmiljö med god ventilation och sunda materialval.

PMC EL tackar NCC för förtroendet  och ser fram emot att samarbeta med NCC och övriga entreprenörer.

Projektet beräknas vara klart våren 2022.

Läs mer om PMC företagen på pmcel.se och armbratec.se

PMCs tjänster

Dela denna referens