Klinik med säkerheten i främsta fokus

När rättspsykiatrin i Sala flyttade till en ny toppmodern klinik stod PMC för säkerhetsentreprenaden. Smidig samordning och hög teknisk kompetens blev nycklarna till ett lyckat projekt.

Rättspsykiatrin i Norrängen i Sala invigdes våren 2011. I och med flytten lämnade Landstinget Västmanland de uttjänta lokalerna i Salberga och fick en ny klinik med högre säkerhet än tidigare. Den nya anläggning skulle uppfylla säkerhetsklass 2 vilket innebär att den ska stå emot rymningsförsök från patienterna.

Säkerheten var en mycket viktig faktor under hela arbetet och PMC fick uppdraget att genomföra en totalentreprenad på området. Bland annat ansvarade man för installation av passagesystem samt staketlarm och kameraövervakning av det två meter höga stängslet som skulle omgärda kliniken. PMC skötte även installationer av kraft och belysning som utförandeentreprenör.

Projektet var komplicerat och ställde krav på stor teknisk kompetens. 350 dörrar skulle larmas vilket krävde installation av avancerad utrustning och gott samarbete med andra yrkesgrupper på bygget, som snickarna.

– Det är viktigt att man kan föra en bra dialog och att man är överens om tagen i ett sånt här speciellt objekt. Det är bökigt för alla. Samordning är A och O på den här typen av bygge och det skötte PMC jättebra, säger Stig Ivars, platschef med samordningsansvar, vid generalentreprenören HMB Construction.

"Samordning är A och O på den här typen av bygge och det skötte PMC jättebra"
Stig Ivars, platschef HMB Construction

Exempelvis hade de flesta av väggarna ett lager av plåt. Det innebar att man i förväg var tvungen att exakt planera var håltagning skulle göras för att rymma den teknik som skulle fällas in.

– Eftersom det är så hög installationsgrad på en anläggning av den här typen ställer det höga krav på både företag och individer gällande resurser, kompetens och samordning. Man bygger i princip ett fängelse, förklarar PMC:s marknadschef Peter Akterhag.

Projektet kostade totalt 230 miljoner och hade en tuff tidsplan. Byggtiden var satt till ett och ett halv år, en deadline som också höll. Den färdiga kliniken rymmer nu fyra avdelningar med 55 vårdplatser – varav två häktesplatser för att kunna ta emot personer med specifika restriktioner – samt lokaler för gym, idrott, slöjd och terapi.

Säkerhetsentreprenaden och teknisk kompetens stod PMC för när Sala flyttade sin rättspsykiatri.

FAKTA

Beställare: Landstinget Västmanland
Uppdragsgivare: HMB Construction
Uppdrag: Totalentreprenad säkerhet, utförandeentreprenad kraft och belysning

Den nya rättspsykiatriska kliniken i Sala började byggas hösten 2009 och invigdes våren 2011.

Med teknisk tryghetslösning från PMC hjälpte vi Västerås stad.

Sveriges modernaste äldreboende

Västerås stad ville ha ett äldreboende i absolut framkant. Med kreativitet och kunskap tog PMC fram de tekniska trygghetslösningar som krävdes för uppdraget.
Läs mer
Hemal Chouhan, Sälj/Marknad PMC
KONTAKT

Hemal Chouhan

Försäljningschef

021-470 38 00
076-773 58 31
E-post