Förnybar energi

Låt dina projekt lysa starkare med PMCs lösningar inom solceller, smart batterilagring och laddboxar. Vi har kompletta lösningar där vi projekterar, levererar och installerar. En kontakt, samma utförare.

Solceller

När det kommer till förnybar energi är solceller en av dom snabbast växande energilösningarna. Anledningen är enkel; inga rörliga delar, effektiv energiomvandling och lång hållbarhet. Därför är solceller ett populärt inslag i Klimatklivet, regeringens satsning för klimatet, som ger 20% i investeringsstöd.

Självklart finns det utmaningar. Vilken är den bästa lösningen som ger dig fördelaktig ekonomi och teknik? Där kommer vi in i bilden. Vi hjälper idag kommuner, landsting, företag och energibolag med projektering och installation av solcellsanläggningar. Våra certifierade elektriker säkerställer att solcellerna installeras enligt lag och på ett säkert sätt.

Solcellspaneler har ibland garantier upp mot 30 år. Då är det bra att ha en partner som värderar långvariga relationer och finns kvar vid din sida även i framtiden. Tveka inte att kontakta oss för att få ditt projekt att lysa!

Elbilsladdare

På samma sätt som solceller har revolutionerat energimarknaden har elbilar och plug-in hybridbilar revolutionerat bilbranschen. Många bilmärken satsar stort och i tjänstebilsektorn kan fyra av fem tjänstebilister tänka sig en elbil som sitt nästa fordon.

För att kunna installera laddboxar idag krävs ofta smarta lösningar eller uppgradering av huvudsäkring. Vänd dig då till ett elinstallationsföretag som kan skapa en helhetslösning åt dig. Välkommen!

Effektoptimering

För att effektoptimera din fastighet behöver du se din fastighet som en del av energisystemet som helhet. Det räcker inte enbart att jobba med varje fastighet som en unik del. Nyttjar du din energi när belastningen på elnätet är som högst? Eller är anläggningen styrd att balansera sitt effektuttag med minimal belastning som följd?

Vi kan hjälpa dig med detta, exempelvis genom att du producerar egen energi, optimerar effekten utifrån fastighetens behov och synkroniserar det med din produktion och aktuell nätbelastning.

Låt PMC se över dina möjligheter att effektoptimera din fastighet och få dyra räkningar lysa med sin frånvaro! 

Peter Akterhag, CFO, PMC
KONTAKT

Peter Akterhag

Marknadschef, PMC koncernen

021-470 38 00
070-410 27 50
E-post