Förnybar energi

Låt dina projekt lysa starkare med PMCs lösningar inom solceller, smart batterilagring och laddboxar. Vi har kompletta lösningar där vi projekterar, levererar och installerar. En kontakt, samma utförare.

Solceller

När det kommer till förnybar energi är solceller en av dom snabbast växande energilösningarna.

Anledningen är enkel. Inga rörliga delar, effektiv energiomvandling och lång hållbarhet. Därför är solceller ett populärt inslag i Klimatklivet, regeringens satsning för klimatet, som ger 20% i investeringsstöd. Självklart finns det utmaningar att lyckas få till den bästa lösningen med fördelaktig ekonomi och teknik - där kommer vi in i bilden.

PMC värderar långvariga relationer och solcellspaneler kan ha garantier upp mot 30 år. Då gäller det att ha en partner som finns kvar vid din sida i ur och skur.

Vi har projekterat och installerat solceller åt kommuner, landsting, företag och energibolag. Glöm inte bort att en solcellsanläggning enligt lag måste utföras av ett elinstallationsföretag. Läs mer på Elsäkerhetsverket här. Säkerheten kommer först.

Tveka inte att kontakta oss för att få ditt projekt att lysa!

Elbilsladdare

På samma sätt som solceller har revolutionerat energimarknaden har elbilar och plug-in hybridbilar revolutionerat bilbranschen. Många bilmärken satsar stort och i tjänstebilsektorn kan fyra av fem tjänstebilister tänka sig en elbil som sitt nästa fordon.

För att kunna installera laddboxar idag krävs ofta smarta lösningar eller uppgradering av huvudsäkring. Vänd dig då till ett elinstallationsföretag som kan skapa en helhetslösning åt dig. Välkommen!

Effektoptimering

För att effektoptimera din fastighet behöver du se din fastighet som en del av energisystemet som helhet. Det räcker inte enbart att jobba med varje fastighet som en unik del. Nyttjar du din energi när belastningen på elnätet är som högst? Eller är anläggningen styrd att balansera sitt effektuttag med minimal belastning som följd?

Vi kan hjälpa dig med detta, exempelvis genom att du producerar egen energi, optimerar effekten utifrån fastighetens behov och synkroniserar det med din produktion och aktuell nätbelastning.

Låt PMC se över dina möjligheter att effektoptimera din fastighet och få dyra räkningar lysa med sin frånvaro! 

Niclas Ullbrand, Förnyelsebar Energi Sälj/Marknad
KONTAKT

Niclas Ullbrand

Förnybar Energi Sälj/Marknad

021-470 38 00 076-677 75 04 E-post